Medlatec Hoà Bình

Medlatec Hoà Bình

Vào ngày 28-06-2012, bệnh viện Medlatec đã phối hợp với UBND huyện Cao Phong tổ chức chương trình khám bệnh từ thiện cho những người có công với cách mạng.
Giới thiệu
Tin tức